ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ระดับ ปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ระดับ ปวช./ปวท./อนุปริญญา/ปวส.


สำหรับผู้สมัครสอบที่ไม่ใช่คนพิการ แต่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น ที่นั่งสำหรับผู้ถนัดซ้าย เก้าอี้ขนาดใหญ่กรณีน้ำหนักตัวเกิน ๑๐๐ กิโลกรัมและความช่วยเหลือกรณีอยู่ระหว่างตั้งครรภ์ โปรดยืนยันเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทางระบบยืนยันฯ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบยืนยันฯ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕