ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  พนักงานปกครองปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  โภชนากรปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ  มัณฑนากรปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖