ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2567

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน                        

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                     

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ                       

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักบัญชีปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ                          

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ                       

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ                          

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                      

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ                         

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ                      

 

                   ***กรณีที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่พบรายชื่อให้ติดต่อกลุ่มงานสรรหาบุคคล 1 กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก. ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โทร. 02-225-6894 หรือ 02-221-2141-69 ต่อ 1148 และ 1168 ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ก่อนเวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิในการสอบครั้งนี้

                   ****กรณีถนัดมือซ้าย หรือ มีน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม และต้องการความช่วยเหลือในวันสอบข้อเขียนฯ โปรดแจ้ง 02-225-6894 หรือ 02-221-2141-69 ต่อ 1148 และ 1168 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ก่อนเวลา 16.00 น.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗